Nieuws

KVC seizoen afgesloten

door kristof op 19 april 2020, 21:09

datum: zondag 19 april 2020


Beste KVC leden

Naar aanleiding van de huidige situatie in ons land.

Na het beraad van enerzijds het hoofdbestuur en anderzijds het jeugdbestuur en het advies van de sportieve cel, is de beslissing genomen om het seizoen af te sluiten. D.w.z. wat er ook beslist wordt door de veiligheidsraad en/of Voetbal Vlaanderen, dat bij KVC dit seizoen de trainingen niet meer opstarten en er ook niet wordt deelgenomen aan de nog openstaande tornooien. Enkele evenementen schuiven mogelik naar het najaar.

Achter de schermen blijft de club wel actief met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Aan de hand van de informatie van de overheid en/of Voetbal Vlaanderen worden er beslissingen genomen in het opstarten van het nieuwe seizoen. Wij houden u op de hoogte.

Wie vragen heeft over het sportieve kan steeds terecht bij Jerry
tvjo@kvckessel-lo.be
Vragen met ivm alle andere items kunnen terecht bij Emiel
emeys@kvckessel-lo.be

Verder rest ons nog het allerbeste te wensen en hou het gezond.

In naam van de ganse KVC werking
Tot volgend seizoen