Lidgeld senioren 2018-2019

Kessel-Lo, 19 maart 2018
 
Betreft: Lidgeld seizoen 2018-2019 senioren: 1ste ploeg, reserven en U21
 
Beste KVC speler,
 
Om organisatorische redenen heeft het bestuur beslist het tijdstip voor de betaling van de lidgelden te vervroegen naar mei. 
 
Tot en met 31 mei 2018 = 240,-€ 
Na 31 mei, wordt het bedrag opgetrokken tot 260,-€.
Te betalen op rekeningnummer BE31 7340 2678 6355 van KVC Kessel-Lo met vermelding van NAAM en “ lidgeld 2018-2019”. 
 
Opgelet! Spelers die nalaten te betalen voor aanvang van de trainingen, zullen niet tot de trainingen worden toegelaten. Het is dan uiteraard ook niet mogelijk opgeroepen te worden voor de wedstrijden.
 
Details met betrekking tot zomervoorbereiding worden tijdens de algemene spelersvergadering meegedeeld.
 
Met sportieve groeten.
 
Hoofdbestuur KVC