Missie

MISSIE KVC KESSEL-LO 2000 (versie 2016)

 • KVC Kessel-Lo 2000 wil een lokaal verankerde en inspirerende vereniging zijn die zich ontwikkelt in de provinciale reeksen.

 • KVC Kessel-Lo 2000 wil op korte- tot middellange termijn een stabiele 3de-provincialer zijn en op lange termijn een vaste waarde in 2de provinciale.

 • KVC Kessel-Lo 2000 stelt de jeugdopleiding centraal en wil dit jeugdig karakter in alle geledingen integreren.

 • KVC Kessel-Lo 2000 stelt fairplay, orde & zelfdiscipline als kritische waarden centraal.

 

 

VISIE JEUGD KVC KESSEL-LO 2000

 

 • KVC Kessel-Lo 2000 biedt jeugdspelers de kans om op hun niveau de voetbalsport te beoefenen (regionaal, provinciaal of nationaal). Gezien KVC Kessel-Lo geen nationaal niveau kan aanbieden, zullen sommige spelers ons tijdens hun opleiding verlaten. Zij zijn voor KVC Kessel-Lo 2000 de eerste ambassadeurs.

 • De voetbaltechnische opleiding vindt plaats in een kindvriendelijke omgeving vol met educatieve en sociale waarden.

 • KVC Kessel-Lo 2000 wil een ondersteunende rol spelen in de algemene opleiding van zijn leden, wat impliceert dat de schoolresultaten op de eerste plaats blijven staan.

 • KVC Kessel-Lo 2000 wil aan de opvoedende en ethische waarden een bijdrage leveren door enerzijds orde, tucht en zelfdiscipline en anderzijds fairplay aan te leren en te ontwikkelen, dit alles via pedagogische leiding en begeleiding vanwege de trainersstaf en het jeugdbestuur.

 • KVC Kessel-Lo 2000 draagt kwaliteit hoog in het vaandel. KVC Kessel-Lo 2000 tracht op elk moment, in alle geledingen van de club, continu verbeteringen aan te brengen. Dit streven naar een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding leidt op een welbepaald ogenblik weliswaar tot een eventuele moeilijke keuze. Wanneer in het opleidingsproces wordt overgegaan naar 11-11 voetbal (vanaf U14) heeft dit implicaties naar het beschikbare aantal plaatsen voor kernspelers per jeugdploeg. Om de kwaliteit te blijven garanderen tijdens trainingen en wedstrijden kan het zijn dat er een selectiemoment plaats vindt.

 • KVC Kessel-Lo tracht gedurende de hele jeugdopleiding kwaliteit en plezier in het spel te garanderen. Naarmate de opleiding vordert wordt de competitie- component echter steeds belangrijker met het oog op de doorstroming naar de senioren.

 

DOELSTELLINGEN

 

 • Lange termijn

  • Kwaliteit continu en overal verhogen, maar vooral het voetbaltechnische
  • Elke speler plezier laten behouden in het voetbalspel
  • Elk seizoen gemiddeld minstens 2 jeugdspelers laten doorstromen naar de A-kern (1ste ploeg en reserven)
  • Begeleiders en ouders continu motiveren naar een actieve samenwerking met de club
  • De provinciale jeugdploegen minstens in de Provinciale C-reeks laten aantreden.
  • De 1ste ploeg naar 2de provinciale brengen.

 

 • Korte termijn

  • Doorstroming jeugdspelers naar 1ste ploeg stroomlijnen onder de verantwoordelijkheid van de ‘sportief verantwoordelijke’, die als coördinator fungeert tussen 1ste ploeg, reserven, U21 & U17.

  • Communicatie tussen trainers en (jeugd)bestuur verbeteren door:

   • Elke maand een vergadering te organiseren tussen de trainers en de jeugdcoördinator en bestuursleden.

   • De jeugdcoördinator op te nemen in het jeugdbestuur

  • Communicatie en verstandhouding tussen trainers onderling verbeteren door:

   • Elke maand een vergadering te organiseren tussen de trainers en de jeugdcoördinator en bestuursleden.

  • Communicatie en verstandhouding tussen jeugdspelers, trainersstaf en bestuur verbeteren door het oprichten van een spelersraad.

  • Het aanmoedigen van ouders & familie om actief (brengen/afhalen naar/van trainingen, wedstrijden bijwonen, …) hun speler te steunen

  • Het aanmoedigen van ouders & familie om actief vrijwilligerstaken op te nemen door:

   • Het organiseren van een ouderavond

   • Het organiseren van de familiedag

   • Maximale aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de jeugdcoördinator en bestuursleden tijdens trainingen en wedstrijden.

   • Website actueel en attractief uit bouwen met behulp van een redactieteam.